Bewuste Kracht Training

Effectieve training (met opvolging) tegen pesten en voor groepsontwikkeling

Pesten of gepest worden staat momenteel volop in de aandacht: kinderen, ouders en scholen
hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de politiek heeft dit nu als belangrijk punt op de agenda staan.
En dat is niet voor niets. Zolang de media berichten over kinderen die zelfmoord plegen omdat ze gepest
worden, is de boodschap duidelijk, hier moet hoognodig iets aan worden gedaan.

Aan pesten werd tot nu toe aandacht besteed via diverse sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen;
deze blijken niet afdoende en geen langdurig effect te sorteren.
Dat komt mede omdat er geen opvolging wordt gegeven aan de cursussen. Nadat de cursus is afgelopen
gaat ieder weer over tot de orde van de dag en ‘lekt’ het geleerde weer weg.

Ik pleit er dan ook voor dat er op het schoolrooster tijd wordt ingepland voor sociale vaardigheden,
verbetering van communicatie en bewustwording van gedrag.
En dat scholen hierin worden gesteund door gemeenten, overheid en politiek.
Zolang dit nog niet het geval is, valt er nog veel te doen.

Pesten wordt mede veroorzaakt door het gemis van gevoel van VERBINDING met elkaar.

Hierin kan de Bewuste Kracht Training het verschil maken. Een training waarin:

  • kinderen bewust worden gemaakt van hun gedrag ten opzichte van zichzelf en hun omgeving;
  • aandacht wordt besteed aan  intensieve onderlinge communicatie en inzicht in- en bewustwording van
    gedrag van leerlingen en leerkrachten;
  • onderling begrip en respect voor elkaars denken en doen wordt geactiveerd en gerealiseerd.

Wilt u als school(klas) het verschil maken? Neem dan contact op.

Laat de coach ondersteunen en vul het contactformulier in.

M 06 – 430 22 848
E info@coachingdeschelp.nl